شعرفیزیکی

 نوشته شده توسط  آذر  پنجشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۰ساعت 

این شعر زیبا را من هنگام معرفی نیروها برای دانش آموزان سال دوم وپیش می خوانم .

سوال این است کدام یک از قوانین نیوتون در این شعر معرفی شده ا ست؟

ذره بودم سرد وساکن  فرد وتنها    

آسمان معنا نداشت

کهکشان هرگز نبود

هیچ کس آخر کسی انجا نبود.

من بدم تنها وساکن

نه ربایش یا که رانش

برای مشاهدهی متن کامل روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


برچسب‌ها: شعر فیزیکی, تنوع در کلاس فیزیک

ادامه مطلب